Våra medarbetare

är den viktigaste resursen vi har

Det är viktigt att ta hand om varandra

Det gäller både mellan människor och i samhället som helhet. Vår produkt utgörs av kompetens och vi är beroende av en välmående personalstyrka för att säkerställa vår konkurrenskraft. Under 2015 gjorde vi tillsammans med Arbetsmiljöverket en revision av vår organisation för att identifiera och förebygga stress. Vi letar kontinuerligt efter nya sätt att förebygga psykisk ohälsa vilket lett till en dokumenterat låg personalomsättning. Det leder i sin tur till att vi vågar investera i individuella fortbildningsprogram för våra medarbetare. Synergieffekterna är uppenbara för våra kunder, dom vet att vi alltid ligger i framkant i en bransch som utvecklas rekordsnabbt. I samma anda subventionerar vi friskvård för våra medarbetare vilket ökar prestationsförmågan och i förlängningen kundnöjdheten, samtidigt är det vårt sätt att ta ansvar för folkhälsa.

Med regelbundna gåvor till Cancerfonden framför vi vårt deltagande till drabbade och anhöriga.

Kultur är en stöttepelare för ett hållbart samhälle

Hela vår bransch kretsar kring kreativitet och ovanliga vägar att lösa vanliga problem. Vi märker varje dag att samhällets kultur inspirerar oss till att bryta ny mark i vår problemlösning. Ett sätt för oss att ge tillbaka till samhället är genom sponsring, något som bland andra Alexander Graff är föremål för.


Det är socialt ansvar för oss.