Året är 1994

Samma år godkänns Sverige för medlemskap i EU och Nelson Mandela blir president i Sydafrika.

Logo

Dessutom grundades On 1 Call

On1call bildades 1994 som ett rent IT-serviceföretag av medarbetare från HP. Verksamheten fokuserade då primärt på service och reparationer av IT-utrustning från HP.

Ambitionen från start var att leverera tjänst och funktion till leverantörer, distributörer och återförsäljare som själva inte hade förmåga eller ambition att själv leverera. Verksamheten växte och med det kom även förfrågningar och önskemål av funktioner kring ambulerande IT-funktion från flera håll och bolaget blev därför tidigt partner till Microsoft.

Konsultsidan växte och efter att vi etablerat samarbete med nuvarande CGI (f.d. VM data/Logica) 1996 fortsatte expansionen.

Runt 2000 etablerade vi driftsmiljöer för externa kunder och började leverera plattformar för lönetjänster och tidssystem tillsammans med en samarbetspartner. Detta utvecklades därefter till Saas-tjänster (Software as a service) i olika former.

2005 valde vi att dela upp bolaget och verksamheten som renodlat hade arbetat med hårdvaruservice övergick med sin verksamhet till Neisa. Under följande år utvecklades samarbetet med CGI och kundtillströmningen var mycket god.

2011 tog vi beslut om att komplettera våra driftsmiljöer och Co-Locationtjänster med kapacitetstjänster av mycket hög kvalitet och säkerhet. Det genom att ha redundans på alla nivåer i arkitekturen. Under samma år tillkom flera nya samarbeten som resulterade i att vi fick leverera plattformer för våra partners produkter.

2015 tog vi beslut på att etablera oss även som ISP och internet service provider, det för att alltid kunna ge erbjudanden inklusive kommunikationer till bästa pris. I samband med detta färdigställde vi våra driftsmiljöer fullt ut vilket resulterade i att vi behärskade samtliga delar i våra tjänster, därmed minskade såväl vårt beroende av underleverantörer och risk för oönskade driftsavbrott drastiskt.

Vi har i vår verksamhet ett aktivt arbete för att värna om både miljö och arbetsmiljö, vi arbetar hårt för att alltid leverera våra tjänster, funktioner och varor med högsta kvalitet. Hela vår organisation genomsyras mätbara processer och vi söker och identifierar kontinuerligt förbättringsområden och potential effektiviseringar av verksamheten.

Under denna resa har mycket vatten runnit under broarna och slutet av början är här. Fortsätt resan tillsammans med oss!