Driftsinformation

 • idag

  För närvarande känner vi inte till några driftsstörningar

  Om du upplever problem eller har frågor är du välkommen att kontakta oss.

  +46 8 580 373 00

 • 2019-03-06

  Driftsstörning

  2019-03-06 11:31, Förbindelsen är återetablerad. Sannolikt var avbrottet en konsekvens av ett kortare strömbortfall.

  2019-03-06 11:11, Av okänd anledning har vi tappat kontakt med en korskopplingsnod i Jakobsberg. Merparten av drabbade kunder utgörs av privatabonnemang.