Driftsinformation

 • idag

  För närvarande känner vi inte till några driftsstörningar

  Om du upplever problem eller har frågor är du välkommen att kontakta oss.

  +46 8 580 373 00

 • 2019-05-26

  Central driftsstörning

  2019-05-26 11:52, Med anledning av planerat servicearbete på central infrastruktur var under morgonen flertalet av våra centrala miljöer oåtkomliga. Driftsstörningen var belägen i vår IGP, varför endast extern åtkomst till centrala miljöer påverkades. Tillgängligheten var inskränkt från kl 09:17 och återetablerad från kl 10:44. För allmänna frågor hänvisas till vår support och för brådskande ärenden till respektive journummer. Våra rutiner för servicefönster har efterlevts men vi beklagar olägenheten och de konsekvenser den medfört.