Driftsinformation

  • 2019-10-25

    Driftsstörning avseende Wifi-tjänster

    2019-10-25 15:12, Några av våra kunder upplever problem med autentisering av wifi, felsökning pågår.