Driftsinformation

 • idag

  För närvarande känner vi inte till några driftsstörningar

  Om du upplever problem eller har frågor är du välkommen att kontakta oss.

  +46 8 580 373 00

 • 2019-10-03

  Driftsstörning beträffande VPN-funktionalitet

  2019-10-10 13:48, Nyutvecklad firmware, skräddarsydd för ändamålet, är installerad. Preliminära mätningar gör gällande att den avhjälper störningarna med gott resultat.

  2019-10-09 10:40, Orsaken är utredd och konstateras vara en denial-of-service attack, vilken påverkat SSL-VPN-motorn. Mjukvaruuppdatering för att stävja sårbarheten har mottagits, och installerats på slutkundsbrandväggar med gott resultat. För närvarande inväntas motsvarande uppdatering, kompatibel med våra centrala kluster, vilken väntas vara implementerad under slutet av innevarande vecka.

  2019-10-03 07:09, Under natten har driftsstörningar konstaterats och hänförts till VPN-funktionalitet i brandväggar. Störningarna har viss påverkan på vår centrala infrastruktur men även kunders lokala brandväggar. Orsaken utreds varför prognos för lösning för närvarande saknas.

 • 2019-08-28

  Driftstörningar i WiFi-tjänsten

  2019-08-28 11:36, Konstateras att diftsstörningen är avhjälpt. Fortfarande är roten till störningen oviss, felsökning fortgår.

  2019-08-28 09:44, Problem kvarstår. Produktleverantören (Ruckus) är involverade och vi jobbar tillsammans för att lösa problemet.

  2019-08-28 08:29, Under morgonen har vi noterat ett onormalt högt antal felsignaler i vår WiFi-tjänst över natten, vilket fortsatt in på morgonen och även bitvis i skrivande stund. Felsökning av problemet pågår.