Driftsinformation

 • 2019-10-25

  Driftsstörning avseende Wifi-tjänster

  2019-10-25 15:12, Några av våra kunder upplever problem med autentisering av wifi, felsökning pågår.

 • 2019-10-03

  Driftsstörning beträffande VPN-funktionalitet

  2019-10-10 13:48, Nyutvecklad firmware, skräddarsydd för ändamålet, är installerad. Preliminära mätningar gör gällande att den avhjälper störningarna med gott resultat.

  2019-10-09 10:40, Orsaken är utredd och konstateras vara en denial-of-service attack, vilken påverkat SSL-VPN-motorn. Mjukvaruuppdatering för att stävja sårbarheten har mottagits, och installerats på slutkundsbrandväggar med gott resultat. För närvarande inväntas motsvarande uppdatering, kompatibel med våra centrala kluster, vilken väntas vara implementerad under slutet av innevarande vecka.

  2019-10-03 07:09, Under natten har driftsstörningar konstaterats och hänförts till VPN-funktionalitet i brandväggar. Störningarna har viss påverkan på vår centrala infrastruktur men även kunders lokala brandväggar. Orsaken utreds varför prognos för lösning för närvarande saknas.