blaha0

  • Publicerad (2019-03-05)

On1Call ISO-certifierat!

Med ett nyutvecklat ledningssytem och processer för samtliga driftskritiska åtaganden säkerställer vi kvaliteten genom hela vår verksamhet. Samtidigt har integrationer mellan sedan tidigare befintliga plattformar etablerats, genom vilka beräkningsgrunder för proaktivt arbete skapas automatiskt. I och med certifieringarna är vi stolta över att kunna meddela att samtliga åtaganden i On1Calls centrala miljöer omfattas av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001.