Varför?

Att filer och databaser förvaras på en lokal server ser många som en självklarhet. Att en gemensam plats effektiviserar processer är välkänt, men den utgör samtidigt en svag länk. En driftstörning kan påverka hela verksamheten och utgöra ett stort hot.

On 1 Call är sedan länge etablerade i några av Sveriges allra bästa datacentra. Med årliga revisioner säkerställer vi att vår miljö tillgodoser marknadens högsta krav på säkerhet och tillgänglighet. Våra hallar är fullt redundanta avseendes försörjning av elektricitet, internet, kyla och brandskydd. Hallarna har dessutom full redundans sinsemellan, vilket innebär att om ett fel uppstår i någon av dom, så tar den andra över automatiskt.

Kapacitetstjänst

 • Belastar inte balansräkningen
 • Skalbar kapacitet
 • Tillförlitlighet
 • Fastpris
 • Medför inga tunga investeringar och första förhöjda hyror
Har du långsamt internet? Kontakta oss

Vår idé är enkel.

Vår kapacitetstjänst tillhandahålls som standard genom delad hårdvara. Såväl nytillkomna som äldre användare delar alltså över tid på investeringarna. Samtliga servrar finns i Sverige och försörjs av miljövänlig ström. I grundutförande har våra kunder fulla rättigheter och full frihet att konfigurera och uppdatera sin miljö själva, men många överlåter patchning och övervakning till oss.

Vi berättar

mer om oss

över en fika

när du vill

Kommunikation

 • Centrala brandväggar, ingen aktiv utrustning på plats
 • Inga mellanhänder
 • All kompetens under samma tak
 • Direkt access till våra kapacitetstjänster

Låt oss hålla kompassen

Att gå vilse på Internetmarknaden är enkelt. ISP-branschen präglas dessutom av månatliga avgifter, se upp för dyra lösningar och ineffektiv nätverksdesign. Låt oss hjälpa till.

Kontakta oss

Managed Server

 • Övervakning ingår
 • Förebyggande kontroller
 • Välbeprövade mjukvaror
 • Gratis licensinventering

Luta dig tillbaka. Vi kör.

On 1 Calls medarbetare är ständigt på jakt efter nya metoder att göra våra servrar ännu mer stabila. Vi gör utvärderingar och uppdateringar våra miljöer tillsammans med Microsoft regelbundet. Hos oss får du alltid moderna välbeprövade lösningar på problem du inte visste fanns.

Kontakta oss

Övervakning

För alla våra levererade tjänster har vi som standard en automatiserad övervakning som verifierar att system, kommunikationer och tjänster är igång och fungerar. Om något inträffar larmas vår personal. Till detta kan till varje tjänst eller funktion ytterligare bevakningspunkter sättas upp efter överenskommelse.

Kontakta oss