IT-avdelning

Vi kan vara er egen IT avdelning eller ett komplement till den under de perioder då er egen inte hinner med. Våra erfarna IT tekniker tillsammans med våra specialister finns då tillgängliga i den omfattning som ni önskar och driver de frågor eller de projekt som ni önskar. Med deras bakgrund och erfarenheter finns det alltid goda saker som vi kan tillföra till er organisation. Vi finns där för er.

Kontakta oss

Vi berättar

mer om oss

över en fika

när du vill

Brandvägg

I alla våra kapacitetstjänster ingår brandväggsskydd. Utöver det erbjuder vi lokala brandvägslösningar som tjänst. Dessa övervakas och administreras centralt.

Kontakta oss

Helpdesk

Vår Helpdesktjänst med specialistsupport finns på plats för att kunna serva er IT avdelning med support och lösningar inom allt från driftsplattformar, nät, brandväggar och kommunikation.

Kontakta oss

Säkerhetskonsulter

Behöver er miljö en genomlysning vad det gäller säkerhet. Hur lagras data, hur ser backup rutiner ut, planer för återläsning av data och återställning av system, återställningsplaner efter total haveri, brandväggar och dess regelverk, IDP skydd, klient skydd vare sig det gäller antivirus eller VPN lösningar, direct connect eller federeringslösningar.

Kontakta oss