Vi ärver inte miljön av våra fäder, vi lånar den av våra barn

Glöm inte bort att elektronik har en stor miljöpåverkan, både vid tillverkning, användning med icke förnybar el och skrotning.

Ansvarsfull Produktförsörjning