On1Call är ett IT företag i Stockholm med IT-infrastruktur och säker lagring av data inom  Sveriges  gränser

Boka en kostnadsfri konsult en dag för att göra en nulägesanalys, eller kontakta oss!

Samarbeta med oss

Varför välja On1Call som din partner

On1Call är en svensk operatör

Eftersom On1Call är internetoperatör har vi inte beroenden till andra enskilda operatörer för att tillgängliggöra vårt moln. Det innebär att vi har mer kontroll och kan ta ansvar för kommunikationen hela vägen från internet samt våra datacenter till ert kontor.

Inbyggd efterlevnadsförmåga

Med svenskt huvudmannaskap lämpar sig vårt moln även för känsliga data. Svenska och internationella dataskyddslagar står i konflikt med varandra och osäkerheten kring hur data får behandlas är stor. On1Call lyder under svensk jurisdiktion och därför riskeras inte motsättningar.

Robust IT-säkerhet

Vårt moln syftar till att ha lägsta möjliga omvärldsberoende och högsta tillförlitlighet. Vi driver flera datacenter i Stockholmsområdet, vilka har full redundans sett till strömförsörjning, ventlilation och internetaccess samt fysiskt avskild backup och väktare 24/7.

Moln med inbyggd lagefterlevnadsförmåga

On1Calls moln är robust

På On1Call har vi ägnat över 10 år åt att bygga ett moln som motsvarar de högst ställda kraven på robust IT-infrastruktur. System som lyder under exempelvis NIS-direktivet har förlagts till vårt moln av både privata aktörer och svenska regioner/landsting och kommuner.


Boka en konsult