Personuppgiftspolicy & tillämpning av Dataskyddsförordningen

Syfte för behandling

 • Fullgörande av förpliktelser
 • Utvärdering
 • Analys
 • Fullgörande av förpliktelser
 • Loggning, analys
 • Fullgörande av förpliktelser
 • Fullgörande av förpliktelser
 • Fullgörande av förpliktelser
 • Fullgörande av förpliktelser
 • Fullgörande av förpliktelser
 • Ömsesidig trygghet
 • Utvärdering för ev. rekrytering
 • Fullgörande av förpliktelser

Kategori av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Cookie
 • Kontaktuppgifter, referens
 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktuppg., ljudinsp.
 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter, referens
 • Kontaktuppg., ljudinsp.
 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktuppg., ljudinsp

Rättslig grund för behandling

 • Avtal, rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning, samtycke
 • Intresseavvägning
 • Avtal, rättslig förpliktelse
 • Avtal
 • Avtal
 • Avtal
 • Avtal
 • Avtal, rättslig förpliktelse
 • Avtal
 • Intresseavvägning, samtycke
 • Intresseavvägning, samtycke
 • Avtal, rättslig förpliktelse

Horisont för lagring

 • Avtalstid + 5 år
 • 2 år
 • 2 år
 • 7 år
 • Avtalstid + 2 år
 • Varierande, > 5 år
 • Avtalstid + 2 år
 • Avtalstid + 2 år
 • 7 år
 • Varierande, > 5 år
 • Under anställningstid + 1 år
 • Under rekryteringsproc. + 1 år
 • Varierande, > 5 år