"On1Call ska vara en hållbar och utvecklande plattform för våra medarbetare, kunder och ägare."

Hållbarhet

On1Calls syn på hållbarhet

Det är ett begrepp som alla känner till, men det är samtidigt ett mångbottnat begrepp med flera innebörder. I On1Calls hållbarhetsarbete är följande områden i fokus:

 • pålitlig och robust IT-infrastruktur.
 • hushållande med naturresurser.
 • social påverkan.

 • Pålitlig och robust IT-infrastruktur.

  Att satsa på pålitlig IT-infrastruktur bidrar till långa livscykler för den hårdvara vi nyttjar. Vi uppnår även så pass höga volymer att de av våra uppdragsgivare som migrerar från egen infrasturktur till virtuella resurser hos oss minskar sitt klimatavtryck, både sett till ianspråktagen hårdvara och till energitillgång.

  Hushållande av naturresurser.

  On1Calls belastning på naturens resurer består till största del av energiförbrukning och de råvaror som behövs för att producera IT-infrastruktur. All vår energi kommer antingen från vind-, vatten- och solproduktion eller kärnkraft. Vi har kunnat konstatera att när våra uppdragsgivare migrerar från egen infrastruktur till våra virtuella miljöer så minskar deras resursförbrukning. I upphandling av ny hårdvara kravställer vi lång livslängd, låg energiförbrukning och vi ansvarar för att uttjänt infrastruktur återvinns på ett för miljön skonsamt sätt.

  Social påverkan.

  On1Calls viktigaste resurser är våra medarbetare och vår kunskap. Det är därför viktigt för oss med låg personalomsättning varför vi är angelägna om att erbjuda våra medarbetare goda karriärsmöjligheter, en meningsfull vardag och möjlighet till både förkovring och friskvård på arbetstid.


  Alla måste ta sin del av ansvaret

  2015 antog världens länder FN:s "Agenda 2030", vilken innefattar 17 övergripande mål för den värld vi vill ha 2030. On1Call har identfierat åtta av dessa som möjliga att påverka i vår verksamhet och har dessa i åtanke i sitt styrelse- och ledningsarbete.

  3. God hälsa och välbefinnande
  5. Jämställdhet
  7. Hållbar energi
  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  9. Hållbar industri, innovationer och infrasturktur
  10. Minskad ojämlikhet
  12. Hållbar konsumtion och produktion
  16. Fredliga och inkluderande samhällen