Pålitliga svenska molntjänster med inbyggd regelefterlevnad och lagring av data i Sverige

Molntjänster en oumbärlig del av varje företags IT-strategi. On1Call står i framkant när det gäller att erbjuda pålitliga svenska molntjänster som inte bara uppfyller, utan överträffar, de högsta standarderna för säkerhet och regelefterlevnad.

Varför On1Call är det självklara valet för svenska molntjänster

Säkerhet och regelefterlevnad i hjärtat av våra svenska molntjänster

När det kommer till molntjänster är platsen för datalagring av yttersta vikt. Med On1Call kan kunderna vara säkra på att deras data lagras exklusivt inom Sveriges gränser. Detta garanterar inte bara högsta möjliga säkerhetsnivå, utan säkerställer också att all data hanteras i enlighet med svenska lagar och förordningar.

Robust IT-säkerhet

On1Call förstår att varje företags data är dess mest värdefulla tillgång. Därför har vi byggt våra svenska molntjänster med en inbyggd regelefterlevnad. Våra kunder kan lita på att deras data är skyddad mot alla typer av hot, samtidigt som de uppfyller alla regelkrav.

Inbyggd efterlevnadsförmåga

Vårt engagemang för säkerhet sträcker sig bortom bara hårdvara och infrastruktur. Vårt team av experter övervakar ständigt våra system för att säkerställa att de är skyddade mot de senaste hoten. Dessutom genomgår våra tjänster regelbundna revisioner för att garantera att de uppfyller de strängaste standarderna för regelefterlevnad.

Expertis

Med On1Call får du inte bara tillgång till förstklassiga svenska molntjänster, utan också till ett team av experter som är dedikerade till att hjälpa ditt företag att lyckas. Oavsett om du är ett litet startup-företag eller ett stort multinationellt företag, har On1Call lösningarna och expertisen för att hjälpa dig att nå dina mål.

Så, om du letar efter en molntjänstleverantör som tar säkerhet och regelefterlevnad på allvar, är On1Call det självklara valet. Välkommen till framtidens svenska molntjänster.


Molntjänster från On1Call 

On1Call Virtuell server

Från 495.00 kr/månad

Virtuella resurser i On1Calls datacenter.

Samtliga On1Calls servertjänster produceras i våra datacenter i Stockholm i vår egen infrastruktur. Vi har inga legala beroenden till andra jurisdiktioner och fullt redundanta datacenter.

On1Call Container

Från 495.00 kr/månad

Virtuella resurser i On1Calls datacenter som upplåts i containerform.

Samtliga On1Calls servertjänster produceras i våra datacenter i Stockholm i vår egen infrastruktur. Vi har inga legala beroenden till andra jurisdiktioner och fullt redundanta datacenter. On1Calls containertjänst bygger på en distribution av Kubernetes.

On1Call Sårbarhetsscanning

Från 49.00 kr/vm/månad

Regelbunden övervakning över sårbarheter minskar risken för intrång.

Vare sig du behöver sårbarhetshantering för efterlevnad eller som ett externt expertutlåtande erbjuder den här lösningen utmärkt dokumentation av upptäckta sårbarheter. Ett systematiskt sårbarhetsprogram hjälper dig att uppnå efterlevnad av olika lagar, regler och standarder så som GDPR och ISO-27001.

On1Call Cloud Storage

Från 2.25 kr/GB/månad

SMB-storage i On1Calls moln.

Hostas i våra datacenter i Stockholm och tillgängliggörs på internet via egen annonsering.Europeiska och internationella dataskyddslagar står i konflikt med varandra och osäkerheten kring hur data får behandlas är stor.

Elastiska resurser är kostnadseffektiva och miljövänliga

Privat moln

On1Calls privata molntjänster levereras från egna datacenters vilka är lokalt placerade i Storstockholm samt strömförsörjda med förnyelsebar el och kärnkraft. Den bakomliggande miljön uppfyller höga fysiska krav och är godkända i säkerhetsklass 3 och skyddsklass 3 med goda skalskydd.
Våra datacenter utgör för vårt moln varandras redundans enligt principen 1+1 och infrastruktur inom respektive datacenter är utformad enligt principen N+1. Resurser ur molnet kan avropas med elastiska villkor utan kapitalbindning och med goda synergier, både ekonomiskt och miljömässigt.


Hybrid moln

En molnlösning som använder både privata och publika moln. Används med fördel av verksamheter som har behov eller krav av att ha fysisk kontroll över visst data, men som vill kunna dra fördelarna av offentliga moln för de andra arbetsflödena.


Publikt moln

Tillsammans med globala teknikledare utvecklar vi kontinuerligt nya tjänster som tillgängliggör kapaciteten och potentialen i globala molntjänster. Vårt erbjudande inom publika moln utgår från Microsofts tjänsteutbud som ger utmärkta syneriger sett till låg latens globalt och tillgång till Microsoftspecifika tjänster.