Sedan 2015 är On 1 Call registrerade som operatörer hos PTS (Post- och telestyrelsen). Vi är även internationellt godkända att hantera autonoma system. Resultatet är att ingen nätverksdesign eller krav på säkerhet är för stora för oss.

Vi är direkt anslutna till Stokabs stamnät och Skanovas (Telias) nationella nät. Beställ dina förbindelser via oss, slipp mellanhänder.

On 1 Call kan tillhandahålla en enkel internetanslutning eller en BGP-tjänst vilken tillåter användaren att administrera sin koppling mot internet till fullo på egen hand, och allt däremellan. Vi har erfarna konsulter som hjälper er med arkitektur och policys.

Det går att spara mycket pengar på att beställa förbindelser strategiskt. Exempelvis kan det räcka med en förbindelse till något av våra datacenter. Eftersom datacentret kommer sitta mellan internet och er destination, kommer routing, säkerhet i form av brandväggar och access till våra kapacitetstjänster att bli mycket kostnadseffektiva. Dessa tjänster kan dessutom hyras efter momentant behov vilket ytterligare bidrar till kostnadseffektivitet.
Varför On 1 Call?

  • Inga mellanhänder
  • Centrala brandväggar, ingen aktiv utrustning på plats
  • All kompetens under samma tak
  • Direkt access till våra kapacitetstjänster
Lär dig om vår kapacitetstjänst? Kontakta oss